Menu
logo-bacviet-1

Hệ thống phân phối điều hòa DAIKIN chính hãng lớn nhất Miền Bắc Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Bắc Việt xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá nhân công, vật tư lắp đặt điều hòa Daikin như sau:

>>> Đọc thêm Vật tư lắp đặt điều hòa Daikin như nào là chuẩn kỹ thuật?

Bảng báo giá lắp đặt điều hòa tại Hà Nội

I.  Lắp đặt điều hòa Daikin treo tường
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp máy CS 9,000-12,000btu Bộ 1     250,000
2 Nhân công lắp máy CS 18,000-24,000btu Bộ 1     350,000
3 Ống đồng cho máy CS 9,000-12000btu (dày 6.1mm) Việt Nam M 1     160,000
5 Ống đồng cho máy CS 18,000-21000btu (dày 6.1mm) Việt Nam M 1     190,000
6 Ống đồng cho máy CS 24,000btu (dày 7.1mm) Việt Nam M 1     230,000
7 Bảo ôn ống đồng (loại 2 bảo ôn tách rời cho 2 ống – độ dày 10mm) Việt Nam M 1       15,000
8 Băng quấn cách ẩm cho ống đồng Việt Nam M 1       15,000
9 Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×1,5 mm Việt Nam M 1 17,000
10 Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×2,5 mm Việt Nam M 1       22,000
11 Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×4 mm Việt Nam M 1       35,000
12 Giá đỡ dàn nóng máy CS 9,000-12,000btu Việt Nam Bộ 1     100,000
13 Giá đỡ dàn nóng máy CS 18,000btu Việt Nam Bộ 1 150,000
14 Giá đỡ dàn nóng máy CS 21,000-24,000btu Việt Nam Bộ 1     250,000
15 Giá đỡ dàn nóng (loại đặt ngồi, loại treo ngang) Việt Nam Bộ 1 350,000
16 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt Nam M 1       25,000
17 Ống nước mềm d21 Việt Nam M 1       10,000
18 Automat 15 – 30A Korea Cái 1     100,000
19 Nito thử kín, làm sạch đường ống (áp dụng máy lắp đã có sẵn đường ống chôn trong tường) Bộ 1 300,000
20 Vật tư phụ lắp máy( dai, ốc, Vit, Băng keo….) Việt Nam Bộ 1       50,000
21 Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + chát thô M 1       50,000
22 Chỉnh sửa đường ống (áp dụng máy lắp đã có sẵn đường ống chôn chìm tường) Bộ 1     200,000
23 Nhân công tháo máy cũ Bộ 1     150,000
24 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)
25 Phát sinh (Nếu có)
II.  Lắp đặt điều hòa Daikn cassette, giấu trần, tủ đứng
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp máy cassette CS 18000Btu đến 24000Btu Bộ 1     400,000
2 Nhân công lắp máy cassette CS 34000Btu đến 48000Btu Bộ 1     600,000
3 Nhân công lắp máy giấu trần CS 18000Btu đến 24000Btu Bộ 1     600,000
4 Nhân công lắp máy giấu trần CS 34000Btu đến 48000Btu Bộ 1  1,200,000
5 Nhân công lắp máy tủ đứng CS 18000Btu đến 24000Btu Bộ 1     400,000
6 Nhân công lắp máy tủ đứng CS 34000Btu đến 48000Btu Bộ 1     600,000
7 Ống đồng cho máy CS 18,000 – 24,000Btu/h (dày 7.1mm) Việt Nam M 1 230,000
8 Ống đồng cho máy CS 34,000 – 48,000Btu/h (dày 7.1mm) Việt Nam M 1 280,000
9 Bảo ôn đôi (Dày d19) Malaysia M 1       40,000
10 Bảo ôn đôi (Dày d13) Malaysia M 1       20,000
11 Băng quấn cách ẩm cho ống đồng VN M 1       15,000
12 Dây điện nguồn 3×4 + 1×2.5 mm Korea M 1       60,000
13 Dây điện đường chuyền 2×4 mm Korea M 1       35,000
14 Dây điện đường chuyền 2×2,5 mm Korea M 1       22,000
15 Dây điện điều khiển 2×0,75 mm Korea M 1         7,000
16 Giá đỡ giàn nóng máy CS 18,000 đến 24,000Btu Việt Nam Bộ 1     300,000
17 Giá đỡ giàn nóng máy CS 34,000 đến 48,000Btu Việt Nam Bộ 1     500,000
18 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt Nam M 1       25,000
19 Ống nước PVC 27+bảo ôn Việt Nam M 1       30,000
20 Quang treo đường ống gas, ống nước Việt Nam Bộ 1       30,000
21 Nito thử kín, làm sạch đường ống Việt Nam Bình 1     350,000
22 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô M 1       40,000
23 Vật Tư phụ hệ ống đồng (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, que hàn,vv…) Việt Nam Bộ 1     200,000
24 Hộp gom của gió 1000×150 Việt Nam Cái 1     450,000
25 Hộp gom của gió 1000×200 Việt Nam Cái 1     490,000
26 Côn thu gió đầu dàn lạnh Việt Nam Cái 1     520,000
27 Cửa gió lan bầu dục 1000×150 Việt Nam Cái 1     520,000
28 Cửa gió lan bầu dục 1000×200 Việt Nam Cái 1     560,000
29 Lưới lọc bụi của hồi Việt Nam Cái 1     130,000
30 Xốp cách nhiệt cho các hộp gió Việt Nam Hộp 1     160,000
31 Keo dán xốp cách nhiệt Việt Nam Kg 1     100,000
32 Ống gió mêm+bảo ôn D150 Việt Nam M 1     110,000
33 Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) Việt Nam Dàn 1     250,000
34 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có) 1
35 Phát sinh (Nếu có)
III.  Lắp đặt điều hòa Multi Daikin
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp đặt dàn nóng CS 18000 đến 34000Btu Dàn 1     350,000
2 Nhân công lắp đặt dàn lạnh treo tường Dàn 1     250,000
3 Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần Dàn 1     500,000
4 Nhân công lắp đặt dàn lạnh cassette Dàn 1     300,000
5 Dây điện nguồn 2x4mm Korea M 1       35,000
6 Dây điện đường chuyền 2×2,5mm Korea M 1       22,000
7 Dây điện điều khiển 2×0,75 mm Korea M 1       7,000
8 Ống đồng cho dàn lạnh CS 9000Btuh (dày 6.1mm) Việt Nam M 1     160,000
9 Ống đồng cho dàn lạnh CS 12000Btuh (dày 6.1mm) Việt Nam M 1     160,000
10 Ống đồng cho dàn lạnh CS 18000Btuh (dày 7.1mm) Việt Nam M 1     190,000
11 Ống đồng dàn lạnh CS 21000Btuh đến 24000 (dày 7.1mm) Việt Nam M 1     230,000
12 Bảo ôn đôi (Dày d13) Malaysia M 1       20,000
13 Bảo ôn đôi (Dày d19) Malaysia M 1       40,000
14 Băng quấn cách ẩm Việt Nam M 1       15,000
15 Giá đỡ giàn nóng máy CS 18000Btu đến 27,000Btu Việt Nam Bộ 1     300,000
16 Giá đỡ giàn nóng máy CS 34000Btu Việt Nam Bộ 1     500,000
17 Bộ quang treo đường ống gas, ống nước Việt Nam Bộ 1       30,000
18 Ống nước PVC 27+bảo ôn Việt Nam M 1       30,000
19 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt Nam M 1       25,000
20 Nito thử kín, làm sạch đường ống Việt Nam Bình 1     350,000
21 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô Việt Nam M 1       40,000
22 Vật Tư phụ lắp hệ ống đồng  (Tiren, bulong, Vít,nở, ốc chân, oxi, que hàn, vv…) Việt Nam Dàn 1       50,000
23 Hộp gom của gió 1000×150 Việt Nam Cái 1     450,000
24 Hộp gom của gió 1000×200 Việt Nam Cái 1     490,000
25 Côn thu gió đầu dàn lạnh Việt Nam Cái 1     520,000
26 Cửa gió lan bầu dục 1000×150 Việt Nam Cái 1     500,000
27 Cửa gió lan bầu dục 1000×200 Việt Nam Cái 1     560,000
28 Lưới lọc bụi của hồi Việt Nam Cái 1     130,000
29 Xốp cách nhiệt cho các hộp gió Việt Nam Hộp 1     160,000
30 Keo dán xốp cách nhiệt Việt Nam Kg 1     100,000
31 Ống gió mêm+bảo ôn D150 Việt Nam M 1     110,000
32 Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) Việt Nam Dàn 1     300,000
33 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có) 1
34 Phát sinh (Nếu có)

Ghi chú:

  • Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo phục vụ lắp đặt, khách hàng là bên chịu phí thuê giàn giáo
  • Đối với trường hợp lắp đặt khó phải sử dụng tới thang dây hoặc giàn giáo nhiều tầng, phí nhân công sẽ không được áp dụng theo bảng giá này. Ở từng vị trí cụ thể có mức độ lắp đặt khó khác nhau, phí nhân công sẽ được thỏa thuận trước khi tiến hành lắp đặt.
  • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Trân trọng!

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Bắc Việt

>>> Xem ngay bảng giá thiết bị điều hòa daikin có giá ưu đãi tại Daikin Bắc Việt